Transport dedicat

En la majoria de casos, externalitzar una flota de repartiment els permet als nostres clients:

  • Optimitzar costos de transports: Vehicles, personal, formació, documentació reglada, manteniment i reemplaçament de vehicles, costos de personal. En definitiva, deixarà de focalitzar les seves inversions en el transport i transformarà els seus costos variables en costos fixos.

  • Estalviar recursos: Permet utilitzar en tot moment el vehicle adequat per a cada tipus de càrrega. També cobrir els pics de demanda. Aconseguirà externalitzar l'atenció a client. Focalitzant l'atenció en fer créixer el seu negoci.
Call Now ButtonLlama ahora